Monday, November 8, 2010

King Rooster

Take a sip, magestry.

5 comments:

frikosal said...

Que bo, però després us el fotereu ?

treeHugger said...

Aquest pobre tindrà sort si arriba a Nadal...

katie said...

gorgeous light! pretty rooster!

diminuto blog said...

Si arriba a Nadal...?

...Per ventura aspira a ser un gall tennista?!!!

diminuto blog said...

Regreso todos los días para disfrutar del gallo y para asegurarme de que sigue vivo.